Баримтат гэрэл зураг

Гаммафото агентлагийн сурвалжлагчид захиалгат гэрэл зураг авахын зэрэгцээ өөрсдийн харах өнцөг, үзэл бодлыг бодит байдалд хэрхэн өрнөж байгааг гэрэл зургаар илэрхийлж, гэрэл зургаас нь санамж, анхаарал, шийдэл олж харахыг зорьж , уран бүтээл дээрээ ажилладаг.

Энэ сайтад тус агентлагийн гэрэл зурагчдын бүтээлээс нийтлэнэ.