Захиалгат гэрэл зураг

Байгууллага, орон нутгийн захиалгаар төрөл бүрийн зураг авах үйлчилгээ үзүүлнэ.

  • Байгууллагын албан ёсны танилцуулгын гэрэл зураг
  • Байгууллагын нийт албан хаагчдын гэрэл зураг
  • Хүндэтгэлийн зураг