Дүрс бичлэгийн үйлчилгээ

Хувь хүн, байгууллагын видео, дүрс бичлэгийн дараах үйлчилгээг хийнэ.

  • Баримтат кино
  • Хурим, хүлээн авалт
  • Тэмдэглэлт ойн үйл ажиллагаа