Гэрэл зургийн цомог

Орон нутгийн болон байгууллагын тэмдэглэлт ой, дурсгалын гэрэл зургийн цомгийг бүтээж өгнө.

  • Гэрэл зураг авалт хийх
  • Тухайн орон нутаг болон байгууллагын архивын зургаас сонголт хийх
  • Гэрэл зургийн цомгийн эх бэлтгэлийн ажил хийх
  • Чанартай хэвлэн, хүлээлгэж өгнө.