Гамма галерей

Гамма агентлагийн гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргахаас гадна хувь хүн, албан байгууллагын захиалгаар гэрэл зургийн үзэсгэлэн зохион байгуулдаг.

Байршил: Хан-Уул дүүрэг, ХҮННҮ молл худалдааны төвийн 2-р давхар, Гамма галерей.